Có 1 kết quả:

phúng điếu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem lễ vật tới để tặng và thăm hỏi nhà có người chết.