Có 1 kết quả:

cống can

1/1

cống can

giản thể

Từ điển phổ thông

cái đòn bẩy