Có 1 kết quả:

bại hứng

1/1

bại hứng

giản thể

Từ điển phổ thông

chán nản, thất vọng