Có 1 kết quả:

bại lộ

1/1

bại lộ

giản thể

Từ điển phổ thông

bại lộ, bị lộ tẩy