Có 1 kết quả:

tang vật

1/1

tang vật

giản thể

Từ điển phổ thông

tang vật