Có 1 kết quả:

xích địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất không ở được, không cày cấy trồng trọt gì được. Vùng đất hoang vắng, không có gì.

Một số bài thơ có sử dụng