Có 1 kết quả:

hách dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ dữ dằn khiến người khác sợ — Ta còn hiểu là làm vẻ oai nghiêm, lên mặt với người khác.