Có 1 kết quả:

sấn thuyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngồi thuyền, đi thuyền.