Có 1 kết quả:

việt tây

1/1

việt tây

phồn thể

Từ điển phổ thông

huyện Việt Tây thuộc tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc