Có 1 kết quả:

xí toạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhón gót lên rồi ngồi xuống. Ngồi xổm.