Có 1 kết quả:

khuể bộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nửa bước. Chỉ thời gian cực ngắn.

Một số bài thơ có sử dụng