Có 3 kết quả:

cápcấpkiếp
Âm Hán Việt: cáp, cấp, kiếp
Tổng nét: 13
Bộ: túc 足 (+6 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一丨一丨一ノ丶一丨フ一
Thương Hiệt: RMOMR (口一人一口)
Unicode: U+8DF2
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Pinyin: jiá
Âm Nhật (onyomi): コウ (kō), キョウ (kyō), キュウ (kyū)
Âm Nhật (kunyomi): つまず.く (tsumazu.ku)
Âm Quảng Đông: gaap3

Tự hình 2

Dị thể 1

1/3

cáp

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vấp chân. Vấp ngã.

cấp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vấp ngã

Từ điển Thiều Chửu

① Vấp ngã, vấp váp.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Vấp ngã, vấp váp.

kiếp

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Vấp ngã.
2. (Động) Thối lui, lùi bước. ◇Bột Thuật Lỗ Trưng 孛術魯翀: “Cứ thủ bất kiếp” 據守不跲 (Tri Hứa Châu Lưu Hầu dân ái minh 知許州劉侯民愛銘) Giữ vững không lùi.
3. (Phó) Vấp váp (nói). ◇Lễ Kí 禮記: “Ngôn tiền định, tắc bất kiếp” 萬物並育而不相害, 道並行而不相悖 (Trung Dung 中庸) Sắp sẵn trước khi nói, thì không vấp váp.
4. (Danh) Móng chân. ◇Trương Đại 張岱: “Đắc bạch loa, đề kiếp đô bạch, nhật hành nhị bách lí” 得白騾, 蹄跲都白, 日行二百里 (Đào am mộng ức 陶庵夢憶, Tuyết tinh 雪精) Được con la trắng, móng chân đều trắng, ngày đi hai trăm dặm.