Có 1 kết quả:

cục tích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Co quắp, không duỗi ra được — Chỉ hoàn cảnh khốn cùng, không xoay trở được.