Có 1 kết quả:

tung tích

1/1

tung tích

giản thể

Từ điển phổ thông

1. dấu chân
2. dấu vết còn lưu lại

Một số bài thơ có sử dụng