Có 1 kết quả:

bàn san

1/1

bàn san

giản thể

Từ điển phổ thông

đi tập tễnh