Có 1 kết quả:

bàn san

1/1

bàn san

phồn thể

Từ điển phổ thông

đi tập tễnh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng đi khập khễnh của người thọt chân — Dáng đi uốn éo thướt tha.

Một số bài thơ có sử dụng