Có 1 kết quả:

kiểu kiểu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dũng mãnh, mạnh mẽ.
2. Kiêu ngạo.