Có 1 kết quả:

Âm Hán Việt:
Âm Pinyin:
Unicode: U+8EA3
Tổng nét: 25
Bộ: túc 足 (+18 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一丨一丨フ一一一丨フ一一一ノ丨丶一一一丨一
Thương Hiệt: RMBUG (口一月山土)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

Dị thể 1

1/1

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trườn di, cũng nói là Cù cù.