Có 1 kết quả:

quyên độc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Quyên Độc” 身毒: tên một nước ngày xưa, tức là nước “Thiên Trúc” 天竺, bây giờ gọi là “Ấn Độ” 印度.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên thời xưa, chỉ nước Ấn Độ.