Có 1 kết quả:

quỹ đạo

1/1

quỹ đạo

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. quỹ đạo
2. đường ray

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường đi của các hành tinh.