Có 1 kết quả:

câu ngưu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con trâu nhỏ. Con nghé.