Có 1 kết quả:

luân gian

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thay nhau, lần lược hiếp dâm.