Có 1 kết quả:

quỹ đạo

1/1

quỹ đạo

giản thể

Từ điển phổ thông

1. quỹ đạo
2. đường ray