Có 2 kết quả:

uânôn
Âm Hán Việt: uân, ôn
Tổng nét: 13
Bộ: xa 車 (+9 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 一フ丨一丨フ一一丨フ丨丨一
Thương Hiệt: KQABT (大手日月廿)
Unicode: U+8F92
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Pinyin: wēn, yūn
Âm Quảng Đông: wan1

Tự hình 2

Dị thể 2

1/2

uân

giản thể

Từ điển phổ thông

1. xe có màn che có thể nằm được
2. (xem: phần uân 轒轀)

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 轀

Từ điển Trần Văn Chánh

【轒轀】phần uân [fényun] Xem 轒 nghĩa
②.

ôn

giản thể

Từ điển phổ thông

1. xe có màn che có thể nằm được
2. (xem: phần uân 轒轀)

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Xe có màn che có thể nằm được.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 轀