Có 1 kết quả:

tân sở

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cay đắng cực khổ.