Có 1 kết quả:

từ nguyên

1/1

từ nguyên

giản thể

Từ điển phổ thông

nguồn gốc của từ, chữ