Có 1 kết quả:

lạt thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mạnh tay — Kẻ làm việc mạnh bạo.