Có 1 kết quả:

nông nguyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tháng bận rộn nhất trong việc làm ruộng, tức thời gặt hái. Ngày mùa.

Một số bài thơ có sử dụng