Có 1 kết quả:

biên thuỳ

1/1

biên thuỳ

giản thể

Từ điển phổ thông

biên thuỳ, biên ải