Có 1 kết quả:

biên thú

1/1

biên thú

giản thể

Từ điển phổ thông

biên ải, biên cương, biên thuỳ, biên giới