Có 1 kết quả:

biên giới

1/1

biên giới

giản thể

Từ điển phổ thông

biên giới