Có 1 kết quả:

biên phòng

1/1

biên phòng

giản thể

Từ điển phổ thông

biên phòng, phòng thủ biên giới