Có 1 kết quả:

cận đông

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vùng đất ở trung đông. ☆Tương tự: “Trung Đông” 中東.

Một số bài thơ có sử dụng