Có 1 kết quả:

cận vệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người theo sát để che chở.