Có 1 kết quả:

nghịch luân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trái ngược với cách ăn ở phải đạo.