Có 1 kết quả:

nghịch thiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trái với trời. Trái đạo trời.