Có 1 kết quả:

sính hung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thích làm những việc dữ dằn độc ác.