Có 1 kết quả:

tốc lực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức nhanh. Như Tốc độ.