Có 1 kết quả:

chu báo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tờ báo ra theo định kì, thường là một tuần một lần. ☆Tương tự: “chu san” 週刊.