Có 1 kết quả:

tiến hương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dâng hương, chỉ việc đi lễ chùa.