Có 1 kết quả:

bức trách

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chật hẹp. ◇Tô Thức 蘇軾: “Hốt hạp khẩu chi bức trách hề, nạp vạn khoảnh ư nhất bôi” 忽峽口之逼窄兮, 納萬頃於一盃 (Liễm dự đôi phú 灩澦堆賦).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chật chội.