Có 1 kết quả:

du mục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chăn nuôi súc vật từ nơi này qua nơi khác — Nói về các bộ lạc sống bằng nghề chăn nuôi và không có chỗ cư ngụ cố định.