Có 1 kết quả:

vận hạn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thời gian có tai hoạ xảy tới cho cuộc sống. Tự tình khúc của Cao Bá Nhạ: » Thu nước mắt gia tình biến cạn, Thấm mồ hôi vận hạn lâu qua «.