Có 1 kết quả:

già hộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Che chở.