Có 1 kết quả:

trì trệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chậm chạp ứ đọng, không tiến triển được.