Có 1 kết quả:

trì đốn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chậm chạp — Ngu dốt chậm hiểu.