Có 1 kết quả:

di sương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đàn bà góa, quả phụ.