Có 1 kết quả:

di cô

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trẻ mồ côi, cha mẹ chết để lại.

Một số bài thơ có sử dụng