Có 1 kết quả:

di hương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mùi thơm còn sót lại, thừa lại. Cũng như Dư hương.

Một số bài thơ có sử dụng