Có 2 kết quả:

tị nạntỵ nạn

1/2

tị nạn

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tránh điều không may xảy tới.

Một số bài thơ có sử dụng

tỵ nạn

phồn thể

Từ điển phổ thông

tỵ nạn

Một số bài thơ có sử dụng